Tabuľky

#KlubZB
1.BKM Iskra Svit A24
2.BK MŠK Kežmarok22
3.MBK Victoria Žilina00
4.BKM Dolný Kubín00
5.BK 04 AC LB SNV00
6.Abovia 96 Košice00
7.1 BK Michalovce00
#KlubZB
1.KB Slávia TU Košice48
2.MBK Victoria Žilina47
3.MBA Prievidza46
4.1 BK Michalovce46
5.IMC Slovakia P. Bystrica46
6.BK 04 AC LB SNV46
7.ŠKP BBC Banská Bystrica46
8.BKM SPU Nitra35
9.ŠBK Junior Levice35
10MBK Karlovka Bratislava45
11.MBK Handlová45
12.BKM Iskra Svit44
  • Tlač
  • Email

Smútočný oznam

Publikované Monday, 13. 11. 2017 o 10:28

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým našim priaznivcom a širokej verejnosti, že 2.11.2017 nás vo veku 86 rokov navždy opustil dlhoročný basketbalový funkcionár a vynikajúci učiteľ František Feňák. Česť jeho pamiatke. Paed Dr. František Feňák, (* 12.9.1931 - † 2.11.2017) 

 

Keď začínam písať tieto riadky z podkladov čo mám sám žasnem ako tento človek aktívne prežil svoj život a akým výrazným spôsobom pomáhal v oblastiach kde pôsobil. Určite by nám mnohým mal byť vzorom. Za celý svoj aktívny život bol František Feňák výborným organizátorom, aktívnym športovcom, novinárom i funkcionárom basketbalového oddielu v Pavlovciach nad Uhom a najmä v Michalovciach. V 80. rokoch sa výrazne pričinil o rozvoj basketbalu v Michalovciach.

 

Od roku 1954 pôsobil ako učiteľ a zástupca riaditeľa na ZDŠ v Pavlovciach nad Uhom a Sennom kde bol aj riaditeľom školy. Od roku 1970 – 1974 vykonával funkciu Okresného školského inšpektora v Michalovciach.  Následne zastával funkciu vedúceho Okresného pedagogického strediska v Michalovciach až do roku 1991, keď odišiel do dôchodku. Bol držiteľom celkom 53 diplomov a čestných uznaní za pedagogickú, verejnú a športovú činnosť. Významná je aj jeho publikačná činnosť, keď ako autor bezmála 800 príspevkov do denníkov, týždenníkov, mesačníkov a rozhlasu. Učiteľské noviny mu zverejnili viac ako 270 článkov. V roku 1988 získal prvenstvo v súťaži o Najlepší príspevok roka v pedagogickej tlači.

V r. 1971 po príchode do Michaloviec stál pri znovuzrodení michalovského basketbalu pod hlavičkou Lokomotíva PS Michalovce. Ako dlhoročný predseda basketbalového oddielu (1971-1981) spolu s Jánom Dócsym a Jozefom Ihnácikom dôsledne staval cieľavedomé predstavy o rozvoji michalovského basketbalu. Basketbalisti pod novým vedením postúpili z okresného preboru až do najvyššej I.Slovenskej národnej ligy. Bol známy tým, že dôsledne dohliadal na tréningy mužov a dorastencov. Organizoval pravidelné domáce a zahraničné turnaje. Michalovčania privítali v basketbalových stretnutiach aj reprezentačné družstvo Kuby (1974) a Grécka (1976). Tieto akcie významne prispeli na propagáciu basketbalu v našom meste. Ako predseda poctivo  pracoval v tejto pozícii 10 rokov.

Bol spolu so svojim synom Miroslavom spoluautorom prvej knihy o michalovskom basketbale ‘’Z histórie michalovského basketbalu ’’ ktorá mapuje basketbalé začiatky v našom meste od r.1936 až po rok 1986. Za rozvoj basketbalu v meste Michalovce je držiteľom Ceny primátora mesta Michalovce.

Uvádzame ďalšie z radu ocenení, funkcií a aktivít :

-          Na základnej vojenskej službe bol predsedom Plukového výboru SZM a dirigentom amatérskeho hudobného speváckeho súboru VÚ Trenčín

-              V roku 1960 mu Ministerstvo školstva udelilo titul Vzorný učiteľ

-          1974 – 1991 bol členom Pedagogickej rady MŠ SR ako zástupca za všetky pedagogické strediska na Slovensku

-              V roku 1985 získal akademický titul doktor pedagogiky v študijnom odbore teória vyučovania dejepisu

-              Člen Vedeckej rady Ústredného ústavu vzdelávania učiteľov

-              Odborný poradca Ústrednej školskej inšpekcie Ministerstva školstva

-              Člen Východoslovenskej pobočky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

-              Predsedom výboru Speváckeho zboru „Michalovských učiteľov”’

-              Režisér divadelného súboru Pedagóg v Pavlovciach nad Uhom

-              Dopisovateľ a člen redakčnej rady Zemplínskych novín

-              Od roku 1982 Predseda klubu “Ligy stovkárov’’ rekreačných bežcov v okrese Michalovce a tiež sa venoval rekreačnému behu

-          V roku 1984 bol autorom myšlienky a spoluzakladateľom Podvihorlatského maratónu, ktorý sa organizuje dodnes

-              Hrával I.národnú ligu v šachu za Chemko Strážske

-              V roku 1981 dostal Verejné uznanie ČSZTV III.stupňa za zásluhy o rozvoj Československej telesnej výchovy

-              Predseda Dorastovej komisie OV SČK

-              Prísediaci sudca Okresného súdu v Michalovciach

-              Súťažne hrával basketbal v oblastnej súťaži a 1.A triedu vo futbale za Pavlovce nad Uhom

-              V stolnom tenise získal titul majstra okresu v zmiešanej štvorhre a druhé miesto v jednotlivcoch

-              Po skončení aktívnej činnosti športovca v Pavlovciach nad Uhom pôsobil ako futbalový rozhodca v krajskej súťaži a funkcionár vo futbalovom oddiele

Na záver jeho výrok :

 

TO V ČO VERÍME, NIE JE NEVYHNUTNE PRAVDA

TO, ČO UCTIEVAME, NEMUSÍ BYŤ DOBRÉ, LEBO

VŠETKY OTÁZKY OSTÁVAJÚ NAVŽDY OTVORENÉ ...

 

Kniha života PaeDr. Františka Feňáka sa uzavrela ráno dňa 2.novembra 2017 v Humennom.

 

Na danom linku je možné pozrieť jedno z posledných videí  kde bol p. František Feňák hosťom diskusnej relácie Žihadlo v TV Mistral.

https://www.youtube.com/watch?v=tF5IyLt-0bc


  Česť jeho pamiatke!


1.BK Michalovce, M. Feňák, J. Ihnácik

Napísal: Peter  Monday, 13. 11. 2017 o 10:28
Upravil:  

Komentáre k článku