• Tlač
  • Email

Smútočný oznam

Publikované Monday, 13. 11. 2017 o 10:28

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým našim priaznivcom a širokej verejnosti, že 2.11.2017 nás vo veku 86 rokov navždy opustil dlhoročný basketbalový funkcionár a vynikajúci učiteľ František Feňák. Česť jeho pamiatke. Paed Dr. František Feňák, (* 12.9.1931 - † 2.11.2017) 

 

Keď začínam písať tieto riadky z podkladov čo mám sám žasnem ako tento človek aktívne prežil svoj život a akým výrazným spôsobom pomáhal v oblastiach kde pôsobil. Určite by nám mnohým mal byť vzorom. Za celý svoj aktívny život bol František Feňák výborným organizátorom, aktívnym športovcom, novinárom i funkcionárom basketbalového oddielu v Pavlovciach nad Uhom a najmä v Michalovciach. V 80. rokoch sa výrazne pričinil o rozvoj basketbalu v Michalovciach.

 

Od roku 1954 pôsobil ako učiteľ a zástupca riaditeľa na ZDŠ v Pavlovciach nad Uhom a Sennom kde bol aj riaditeľom školy. Od roku 1970 – 1974 vykonával funkciu Okresného školského inšpektora v Michalovciach.  Následne zastával funkciu vedúceho Okresného pedagogického strediska v Michalovciach až do roku 1991, keď odišiel do dôchodku. Bol držiteľom celkom 53 diplomov a čestných uznaní za pedagogickú, verejnú a športovú činnosť. Významná je aj jeho publikačná činnosť, keď ako autor bezmála 800 príspevkov do denníkov, týždenníkov, mesačníkov a rozhlasu. Učiteľské noviny mu zverejnili viac ako 270 článkov. V roku 1988 získal prvenstvo v súťaži o Najlepší príspevok roka v pedagogickej tlači.

V r. 1971 po príchode do Michaloviec stál pri znovuzrodení michalovského basketbalu pod hlavičkou Lokomotíva PS Michalovce. Ako dlhoročný predseda basketbalového oddielu (1971-1981) spolu s Jánom Dócsym a Jozefom Ihnácikom dôsledne staval cieľavedomé predstavy o rozvoji michalovského basketbalu. Basketbalisti pod novým vedením postúpili z okresného preboru až do najvyššej I.Slovenskej národnej ligy. Bol známy tým, že dôsledne dohliadal na tréningy mužov a dorastencov. Organizoval pravidelné domáce a zahraničné turnaje. Michalovčania privítali v basketbalových stretnutiach aj reprezentačné družstvo Kuby (1974) a Grécka (1976). Tieto akcie významne prispeli na propagáciu basketbalu v našom meste. Ako predseda poctivo  pracoval v tejto pozícii 10 rokov.

Bol spolu so svojim synom Miroslavom spoluautorom prvej knihy o michalovskom basketbale ‘’Z histórie michalovského basketbalu ’’ ktorá mapuje basketbalé začiatky v našom meste od r.1936 až po rok 1986. Za rozvoj basketbalu v meste Michalovce je držiteľom Ceny primátora mesta Michalovce.

Uvádzame ďalšie z radu ocenení, funkcií a aktivít :

-          Na základnej vojenskej službe bol predsedom Plukového výboru SZM a dirigentom amatérskeho hudobného speváckeho súboru VÚ Trenčín

-              V roku 1960 mu Ministerstvo školstva udelilo titul Vzorný učiteľ

-          1974 – 1991 bol členom Pedagogickej rady MŠ SR ako zástupca za všetky pedagogické strediska na Slovensku

-              V roku 1985 získal akademický titul doktor pedagogiky v študijnom odbore teória vyučovania dejepisu

-              Člen Vedeckej rady Ústredného ústavu vzdelávania učiteľov

-              Odborný poradca Ústrednej školskej inšpekcie Ministerstva školstva

-              Člen Východoslovenskej pobočky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

-              Predsedom výboru Speváckeho zboru „Michalovských učiteľov”’

-              Režisér divadelného súboru Pedagóg v Pavlovciach nad Uhom

-              Dopisovateľ a člen redakčnej rady Zemplínskych novín

-              Od roku 1982 Predseda klubu “Ligy stovkárov’’ rekreačných bežcov v okrese Michalovce a tiež sa venoval rekreačnému behu

-          V roku 1984 bol autorom myšlienky a spoluzakladateľom Podvihorlatského maratónu, ktorý sa organizuje dodnes

-              Hrával I.národnú ligu v šachu za Chemko Strážske

-              V roku 1981 dostal Verejné uznanie ČSZTV III.stupňa za zásluhy o rozvoj Československej telesnej výchovy

-              Predseda Dorastovej komisie OV SČK

-              Prísediaci sudca Okresného súdu v Michalovciach

-              Súťažne hrával basketbal v oblastnej súťaži a 1.A triedu vo futbale za Pavlovce nad Uhom

-              V stolnom tenise získal titul majstra okresu v zmiešanej štvorhre a druhé miesto v jednotlivcoch

-              Po skončení aktívnej činnosti športovca v Pavlovciach nad Uhom pôsobil ako futbalový rozhodca v krajskej súťaži a funkcionár vo futbalovom oddiele

Na záver jeho výrok :

 

TO V ČO VERÍME, NIE JE NEVYHNUTNE PRAVDA

TO, ČO UCTIEVAME, NEMUSÍ BYŤ DOBRÉ, LEBO

VŠETKY OTÁZKY OSTÁVAJÚ NAVŽDY OTVORENÉ ...

 

Kniha života PaeDr. Františka Feňáka sa uzavrela ráno dňa 2.novembra 2017 v Humennom.

 

Na danom linku je možné pozrieť jedno z posledných videí  kde bol p. František Feňák hosťom diskusnej relácie Žihadlo v TV Mistral.

https://www.youtube.com/watch?v=tF5IyLt-0bc


  Česť jeho pamiatke!


1.BK Michalovce, M. Feňák, J. Ihnácik

Napísal: Peter  Monday, 13. 11. 2017 o 10:28
Upravil:  

Komentáre k článku