• Tlač
  • Email

Program Tesco – Vy rozhodujte, my pomáhame - 8. edícia

Publikované Tuesday, 29. 12. 2020 o 11:47

Náš klub sa koncom roka zapojil do 8. edície grantového programu spoločnosti Tesco Vy rozhodujte, my pomáhame. V rámci tohto programu Tesco už dlhodobo podporuje lokálne komunity (spolu 77 mikroregiónov). Náš projekt Naše ihrisko, naše miesto pre šport postúpil medzi 3 najlepšie v našom regióne. O 1, 2, 3 mieste a výške grantu mali rozhodnúť zákazníci hlasovaním priamo na lokálnej pobočke. Avšak, pre aktuálnu mimoriadnu situáciu s COVID 19 sa Tesco rozhodlo podporiť všetkých 231 finalistov na Slovensku rovnakou sumou 800 € na ich aktuálne projekty/činnosť. Projekt z 8. edície bude zaradený do 9. edície v roku 2021.

https://www.teraz.sk/ekonomika/mimoriadne-rozhodnutie-tesca-retazec-p/510318-clanok.html

Zo získaných prostriedkov budeme pokračovať v obnove športovísk v Michalovciach a obnovíme ďalšie basketbalové ihrisko. Tento projekt je jedným z ďalších, ktorým sa 1.BK Michalovce podarilo získať na aktivity spojené so zdravím ale aj pre zlepšenie technického vybavenia.

1.BK Michalovce sa zapojil v roku 2016 vôbec do 1.edície tohto programu Vy rozhodujete, my pomáhame so svojim projektom pod názvom Športuj a daj lopte správny smer.  V rámci projektu boli zlepšené podmienky na športovanie na 4.ZŠ, ale aj v materských školách. Ďalej klub zorganizoval pre žiakov ZŠ podujatie Bav sa basketbalom.

Video reportáž a článok o projekte z roku 2016  :

http://new.1bkmi.sk/clanky/1245/TV-Mistral-Tesco-projekt-1BK

http://michalovskenoviny.sk/2016/07/1bk-michalovce-vitazom-projektu-nadacie-tesco/

http://new.1bkmi.sk/clanky/1297/Vysledky-Bav-sa-basketbalom-Nadacia-Tesco

 

 

           http://new.1bkmi.sk/                                                                                                1.BK MICHALOVCE
Napísal: 1. BK Michalovce  Tuesday, 29. 12. 2020 o 11:47
Upravil:  

Komentáre k článku