• Tlač
  • Email

O nás

Publikované Tuesday, 30. 9. 2014 o 13:51

1.BK MICHALOVCE

 

 

 

 

 

Basketbalový klub 1.BK MICHALOVCE patrí k tradičným športovým klubom v meste Michalovce. Prvý basketbalový zápas sa v meste datuje v roku 1936. Novodobá história klubu sa píše do roku 1993.

Od ročníka 2011/2012 klub výlučne pracuje najmä s mládežou. V minulom roku sme zorganizovali aj niekoľko podujatí pre deti (Letný streetball, Žiacka basketbalová liga, Bav sa basketbalom a neber drogy, Baby basketbal i basketbalové zápasy basketbalových prípraviek). Basketbalový klub chlapcov 1.BK Michalovce sa snaží zlepšovať podmienky na rozvoj basketbalu v našom meste a širšom okolí Zemplína. Snahou je zvýšenie úrovne basketbalu a zvýšenie členskej základne a tým zintenzívnenie športovania detí. Hlavným cieľom a poslaním je rozvoj basketbalu a športu a zároveň uspokojenie záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry ako základ zdravej populácie. Pracujeme so základnými školami nielen priamo meste, ale v okolitých dedinách a mestách. Klub spolupracuje aj s basketbalovými klubmi v zahraničí a to Ukrajina, Srbsko, Poľsko. Naši hráči sa pravidelne zúčastňujú kvalitního medzinárodného kempu v Zlatibore v Srbsku.

 

 

Dôležitým cieľom je aj naša snaha vytvárať vhodné podmienky a podporovať mládež pri športovej aktivite ako základ pre zdravý vývin a zdravý životný štýl. Myslíme si, že budovanie disciplíny, pracovných návykov a zodpovednosti jednotlivca voči sebe i kolektívu, rozvoj morálno-vôľových vlastností pri prekonávaní aspektov nielen tréningového procesu môže výrazným spôsobom v budúcnosti pomôcť pri formovaní osobnosti každého jednotlivca a jeho správne začlenenie do spoločnosti. V neposlednom rade je našou snahou aj výchova mladých talentov pre reprezentáciu Slovenskej republiky v basketbale.   

 

Klub zastrešuje 5 mládežníckych družstiev a 80 detí v družstvách a prípravkách. 1.BK Michalovce : juniori, kadeti, žiaci, mladší mini žiaci, prípravka) Výsledky nájdete v článkoch na našej stránke www.1bkmi.sk  V klube momentálne pracujeme najmä na doplnení jednotlivých družstiev pre zvýšenie konkurencie a výberu vhodných typov hráčov. Domovským stánkom klubu sa stala telocvična Gymnázia Pavla Horova na ul. Masarykovej v Michalovciach a telocvična na ZŠ Krymská v Michalovciach, ale časť tréningov mládeže sa uskutočňuje aj na ostatných základných školách v Michalovciach.

 

Hlavnou prioritou klubu pre najbližšie obdobie sa stala práca s mládežou a propagácia basketbalu v meste a blízkom okolí. Jedným s ďalších cieľov je snaha o zvýšenie úrovne basketbalu na základných školách v meste a blízkom regióne. To, že túto úlohu sa darí postupne napĺňať svedčia aj posledné pozitívne výsledky v práci s mládežou. Klub dosiahol niekoľko pekných výsledkov a získal si uznanie nielen od verejnosti ale aj u basketbalových odborníkov na Slovensku.

 

V sezóne 2017-2018 sme dosiahli tieto výsledky

 

Kadeti : 13.miesto SR (17 družstiev 1.+2.liga)

Mladší žiaci : 6.miesto HK Východ (9 družstiev)

Starší mini žiaci : 6.miesto HK Východ (7 družstiev)

          Mladší mini žiaci : hrali Turnaj nádejí, kde sa neurčuje poradie

 

 Zaujímavé výsledky klubu a jeho členov v posledných rokoch + projekty :


11.miesto juniorov v celoslovenskej súťaži DL Juniori 2015/2016

13.miesto juniorov v celoslovenskej súťaži DL Juniori 2014/2015 13. miesto juniorov v celoslovenskej súťaži DL Juniori 2014/2015

2014 : hráči 1.BK Michalovce v širších výberoch reprezentácii SR chlapcov do 14 a 15 rokov

vynikajúce 6. miesto mladších mini žiakov na Majstrovstvách Slovenska 2015 v Bratislave

2014 : zisk grantu nadácie Tatra banky pre najlepšie združenie v projektu Viac pre regióny

2015 : prestup Roman SKVAŠIKA do extraligy mužov do klubu ISKRA Svit, člen U20 SR v roku 2016

2016 : zisk grantu nadácie Tesco v programe Vy rozhodujete mi pomáhame v projekt Športuj a daj lopte správny smer

2. miesto v kvalifikácii na medzinárodné školské majstrovstvá ISF v Prievidzi – GPH Mi

 

1.BK MICHALOVCE

Napísal: Peter  Tuesday, 30. 9. 2014 o 13:51
Upravil: Peter  Thursday, 10. 8. 2017 o 11:09

Komentáre k článku