• Tlač
  • Email

O nás

Publikované Tuesday, 30. 9. 2014 o 13:51

1.BK MICHALOVCE


  • Basketbalový klub 1.BK MICHALOVCE patrí k tradičným športovým klubom v meste Michalovce. Prvý basketbalový zápas sa v meste datuje v roku 1936. Novodobá história klubu sa píše do roku 1993.  • Od ročníka 2011/2012 klub výlučne pracuje najmä s mládežou. V minulom roku sme zorganizovali aj niekoľko podujatí pre deti (Letný streetball, Žiacka basketbalová liga, Bav sa basketbalom a neber drogy, Baby basketbal, seminár s trénerskou legendou R.Joksićom). Participovali sme na akcii Vyber si svoj šport pre materské školy. Basketbalový klub chlapcov 1.BK Michalovce sa snaží zlepšovať podmienky na rozvoj basketbalu v našom meste a širšom okolí Zemplína. Snahou je zvýšenie úrovne basketbalu a zvýšenie členskej základne a tým zintenzívnenie športovania detí. Hlavným cieľom a poslaním je rozvoj basketbalu a športu a zároveň uspokojenie záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry ako základ zdravej populácie. Pracujeme so základnými školami nielen priamo meste, ale v okolitých dedinách a mestách. Klub spolupracuje aj s basketbalovými klubmi v zahraničí a to Ukrajina, Srbsko, Poľsko. Naši hráči sa pravidelne zúčastňujú kvalitního medzinárodného kempu v Srbskom Zlatibore.

 

  • Dôležitým cieľom je aj naša snaha vytvárať vhodné podmienky a podporovať mládež pri športovej aktivite ako základ pre zdravý vývin a zdravý životný štýl. Myslíme si, že budovanie disciplíny, pracovných návykov a zodpovednosti jednotlivca voči sebe i kolektívu, rozvoj morálno-vôľových vlastností pri prekonávaní aspektov nielen tréningového procesu môže výrazným spôsobom v budúcnosti pomôcť pri formovaní osobnosti každého jednotlivca a jeho správne začlenenie do spoločnosti. V neposlednom rade je našou snahou aj výchova mladých talentov pre reprezentáciu Slovenskej republiky v basketbale.  

 

  • Klub zastrešuje 5 mládežníckych družstiev a 120 detí v družstvách a prípravkách. 1.BK Michalovce : juniori, starší žiaci, starší mini žiaci mladší mini žiaci, prípravka). Štyri družstvá hrajú oficínu súťaž Slovenskej basketbalovej asociále. Výsledky nájdete v článkoch na našej stránke www.1bkmi.sk  V klube stále priebežne pracujeme na doplnení jednotlivých družstiev pre zvýšenie konkurencie a výberu vhodných typov hráčov. Domovským stánkom klubu je telocvična Gymnázia Pavla Horova na ul. Masarykovej v Michalovciach a telocvična na ZŠ Krymská v Michalovciach, ale časť tréningov mládeže sa uskutočňuje aj na ostatných základných školách v Michalovciach.

 

  • Hlavnou prioritou klubu je kvalitná práca s mládežou a propagácia basketbalu v meste a blízkom okolí. Jedným s ďalších cieľov je snaha o zvýšenie úrovne basketbalu na základných školách v meste a blízkom regióne. To, že túto úlohu sa darí postupne napĺňať svedčia aj posledné pozitívne výsledky v práci s mládežou. Klub dosiahol niekoľko pekných výsledkov a získal si uznanie nielen od verejnosti ale aj u basketbalových odborníkov na Slovensku.

 

  • V sezóne 2017-2018 sme dosiahli tieto výsledky

 

  • Juniori : 11.miesto SR
  • Žiaci : 4.miesto HK Východ (9 družstiev)
  • Mladší mini žiaci : 6.miesto SR, Majstrovstvá Slovenska

·         Prípravka : hrali Turnaj nádejí, kde sa neurčuje poradie


·         Zaujímavé výsledky klubu a jeho členov v posledných rokoch + projekty :


·         11.miesto juniorov v celoslovenskej súťaži DL Juniori 2015/2016

·         13.miesto juniorov v celoslovenskej súťaži DL Juniori 2014/2015

·         2015 : vynikajúce 6. miesto mladších mini žiakov na Majstrovstvách Slovenska 2015 v Bratislave

·         2014 : zisk grantu nadácie Tatra banky pre najlepšie združenie v projektu Viac pre regióny

·         2015 : prestup Roman SKVAŠIKA do extraligy mužov do klubu ISKRA Svit, člen U20 SR v roku 2016

·         2016 : zisk grantu nadácie Tesco v programe Vy rozhodujete mi pomáhame

·         2018 : vynikajúce 6. miesto mladších mini žiakov na Majstrovstvách Slovenska 2018 v ŽIline

·         2018 : Samuel Kincel v záverečnej nominácii reprezentácie Slovenska

·         2018 : Matúš Jasovský a Martin Demko v širšom výbere budúcej reprezentácie U15 pre turnaj EYBL

 

 

1.BK MICHALOVCE

Napísal: Peter  Tuesday, 30. 9. 2014 o 13:51
Upravil: Peter  Wednesday, 21. 11. 2018 o 17:47

Komentáre k článku