• Tlač
 • Email

O nás

Publikované Tuesday, 30. 9. 2014 o 13:51

1.BK MICHALOVCE


 • Basketbalový klub 1.BK MICHALOVCE patrí k tradičným športovým klubom v meste Michalovce. Prvý basketbalový zápas sa v meste datuje v roku 1936. Novodobá história klubu sa píše do roku 1993.
            • Od ročníka 2011/2012 klub výlučne pracuje najmä s mládežou. V minulom roku sme zorganizovali aj niekoľko podujatí pre deti (Letný streetball, Žiacka basketbalová liga, Bav sa basketbalom a neber drogy, Baby basketbal, seminár s trénerskou legendou R.Joksićom). Participovali sme na akcii Vyber si svoj šport pre materské školy. Basketbalový klub chlapcov 1.BK Michalovce sa snaží zlepšovať podmienky na rozvoj basketbalu v našom meste a širšom okolí Zemplína. Snahou je zvýšenie úrovne basketbalu a zvýšenie členskej základne a tým zintenzívnenie športovania detí. Hlavným cieľom a poslaním je rozvoj basketbalu a športu a zároveň uspokojenie záujmu občanov v oblasti telesnej kultúry ako základ zdravej populácie. Pracujeme so základnými školami nielen priamo meste, ale v okolitých dedinách a mestách. Klub spolupracuje aj s basketbalovými klubmi v zahraničí a to Ukrajina, Srbsko, Poľsko. Naši hráči sa pravidelne zúčastňujú kvalitného medzinárodného kempu v Srbskom Zlatibore.

 

 • Dôležitým cieľom je aj naša snaha vytvárať vhodné podmienky a podporovať mládež pri športovej aktivite ako základ pre zdravý vývin a zdravý životný štýl. Myslíme si, že budovanie disciplíny, pracovných návykov a zodpovednosti jednotlivca voči sebe i kolektívu, rozvoj morálno-vôľových vlastností pri prekonávaní aspektov nielen tréningového procesu môže výrazným spôsobom v budúcnosti pomôcť pri formovaní osobnosti každého jednotlivca a jeho správne začlenenie do spoločnosti. V neposlednom rade je našou snahou aj výchova mladých talentov pre reprezentáciu Slovenskej republiky v basketbale.  

 

 • Klub zastrešuje 5 mládežníckych družstiev a 120 detí v družstvách a prípravkách. 1.BK Michalovce : juniori, starší žiaci, starší mini žiaci mladší mini žiaci, prípravka). Štyri družstvá hrajú oficiálnu súťaž Slovenskej basketbalovej asociácie. Výsledky nájdete v článkoch na našej stránke www.1bkmi.sk  V klube stále priebežne pracujeme na doplnení jednotlivých družstiev pre zvýšenie konkurencie a výberu vhodných typov hráčov. Domovským stánkom klubu je telocvična Gymnázia Pavla Horova na ul. Masarykovej v Michalovciach a telocvična na ZŠ Krymská v Michalovciach, ale časť tréningov mládeže sa uskutočňuje aj na ostatných základných školách v Michalovciach.

 

 • Hlavnou prioritou klubu je kvalitná práca s mládežou a propagácia basketbalu v meste a blízkom okolí. Jedným s ďalších cieľov je snaha o zvýšenie úrovne basketbalu na základných školách v meste a blízkom regióne. To, že túto úlohu sa darí postupne napĺňať svedčia aj posledné pozitívne výsledky v práci s mládežou. Klub dosiahol niekoľko pekných výsledkov a získal si uznanie nielen od verejnosti ale aj u basketbalových odborníkov na Slovensku.

 

 • V sezóne 2018-2019 sme dosiahli tieto výsledky

 

 • Juniori : 9. miesto SR
 • Starší žiaci : 10. miesto SR
 • Starší mini žiaci : 5. miesto SR, Majstrovstvá Slovenska v Prievidzi (1. miesto HK Východ)
 • Mladší mini žiaci : 5. miesto HK Východ (7 družstiev)

·  Prípravka : hrali Turnaj nádejí, kde sa neurčuje poradie


Zaujímavé výsledky klubu a jeho členov v posledných rokoch + projekty : 2019 : Samuel KINCEL v širšom výbere reprezentácie U20

2019 : Dávid PLIŠKO a Samuel BRNČAL v širšom výbere reprezentácie kategórie U18

2019 : Matúš JASOVSKÝ v širšom výbere reprezentácie U15

2019 : Dávid BUJDOŠ v širšom výbere reprezentácie U13

2019 : 5. miesto mladších mini žiakov na Majstrovstvách Slovenska 2019 v Prievidzi

2019 : 9. miesto juniorov v celoslovenskej súťaži DL Juniori 2018/2019

2019 : 10. miesto starších žiakov v celoslovenskej súťaži ŽL Starší žiaci 2018/2019

2018 : Samuel KINCEL člen reprezentácie U18 SR

2018 : Michal DEMKO a Matúš JASOVSKÝ vo výbere budúcej reprezentácie U15 pre turnaj EYBL

2018 : 6. miesto mladších mini žiakov na Majstrovstvách Slovenska 2018 v Žiline

2016 : 11. miesto juniorov v celoslovenskej súťaži DL Juniori 2015/2016

2016 : Zisk grantu nadácie Tesco v programe Vy rozhodujete my pomáhame

2015 : 6. miesto mladších mini žiakov na Majstrovstvách Slovenska 2015 v Bratislave

2015 : Roman SKVAŠIK prestup do extraligového klubu ISKRA Svit, člen reprezentácie U20 SR v roku 2016

2014 : Zisk grantu nadácie Tatra banky pre najlepšie združenie v projektu Viac pre regióny

 

1.BK MICHALOVCE

www.1bkmi.sk

Napísal: 1. BK Michalovce  Tuesday, 30. 9. 2014 o 13:51
Upravil: 1. BK Michalovce  Tuesday, 1. 9. 2020 o 15:10

Komentáre k článku