• Tlač
  • Email

Z histórie michalovského basketbalu, roky 1936 - 1970

Publikované Monday, 12. 7. 2021 o 10:12

Kolískou zrodu michalovského basketbalu bolo miestne gymnázium (terajšie GPH) a časovo spadá do tridsiatych rokov 20. storočia. Podľa najstarších pamätníkov organizovaný rozvoj tohto športu nastal po príchode agilného stredoškolského učiteľa Vojtecha Palkovského, ktorý na Zemplín prišiel v školskom roku 1935/36 z Bratislavy a začal pravidelne usporadúvať zápasy v „košíkovej“. V roku 1937 dochádza k oficiálnemu stretnutiu michalovských basketbalistov s českým gymnáziom v Užhorode, ktoré v tom čase patrilo k najlepším družstvám na východe republiky. K ďalšiemu rozvoju basketbalu v Michalovciach dochádza s príchodom profesora Arpáda Kuchena, odborníka na loptové hry, ktorý na michalovské gymnázium prišiel v roku 1938.

Basketbal sa rozvíjal aj v nasledujúcom desaťročí napriek ťažkým vojnovým časom. V rokoch 1940 až 1950 žiaci michalovského gymnázia patrili medzi najlepších na Slovensku. V ďalšej časti len doplním, že organizovaný basketbal sa v našom meste hral od štyridsiatych rokov minulého storočia.

V roku 1943 vybudovali nadšenci brigádnicky prírodné ihrisko na bývalom saleziánskom dvore, ktoré bolo vernou kópiou najlepšieho bratislavského ihriska. Na ňom sa odohral priateľský zápas s majstrovským celkom OAP Bratislava, ktorý Michalovčania prehrali tesne 33:36. Zápas sledovalo 1000 divákov. V rokoch 1950 – 1960 hrali muži aj dorastenci „krajský prebor“. V lete roku 1955 sa na námestí pred budovou bývalého ONV uskutočnil priateľský zápas medzi Michalovcami a ATK Praha. Atraktívny duel sledovalo preplnené námestie divákov. Drevené konštrukcie košov boli požičané z Rakovca po dlhom vyjednávaní. V sezóne 1959/1960 Janko Dóczy spolu s Alexandrom Sokologorským zakladajú basketbalový oddiel Zemplín a pánovi Sokologorskému sa podarilo zaobstarať aj prvú koženú basketbalovú loptu ,,šnurovačku,“. V šesťdesiatych rokoch hrali muži a dorastenci stále v krajskej súťaži pod vedením  trénera Alexandra Mačuru. Muži hrávali v telocvični Základnej školy na ul. kpt. Nálepku alebo v malej telocvični Gymnázia a bolo bežné, keď po tréningu alebo zápase sa chodilo ,,sprchovať “ do  Laborca. V týchto rokoch sa formovalo aj mládežnícke družstvo, ktoré na 1. ZŠ pripravoval M. Kochan. V ňom postupne vyrástli ďalšie osobnosti michalovského basketbalu. O rozmachu tohto športu v našom regióne svedčí aj fakt, že v okresných majstrovstvách dospelých štartovalo 6 družstiev.

V tomto období sa basketbal začal rozvíjať aj u nežnejšieho pohlavia. Ženy hrali krajské majstrovské súťaže a darilo sa aj našim starším žiačkam v oblastnom majstrovstve kraja pod vedením MUDr. Ivana Stanka. Družstvo žiačok Slovana ČSTV Michalovce sa v júni 1967 zúčastnilo medzinárodného turnaja v Toužimi v západných Čechách, ako jediný zástupca zo Slovenska, kde skončilo na druhom mieste spomedzi dvanástich účastníkov.

Je pravdepodobné, ba až isté, že nie sú spomenutí všetci hráči, tréneri, dobrovoľníci, funkcionári či učitelia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj nášho športu, preto sa im chcem touto cestou poďakovať a ospravedlniť , že neboli spomenutí.  

Ešte rozsiahlejší popis v daných rokov pripravil a uverejnil Miroslav Feňák vo svojej knihe, ktorej elektronickú formu nájdete na: História klubu 1.BK Michalovce  

Ďalšie pokračovanie a mapovanie obdobia 1970 – 1986 prinesieme o dva týždne v Michalovčanovi i na webovej stránke klubu.


1.BK Michalovce


Napísal: 1. BK Michalovce  Monday, 12. 7. 2021 o 10:12
Upravil: 1. BK Michalovce  Friday, 13. 8. 2021 o 16:56

Komentáre k článku