• Tlač
  • Email

Krúžky baby basketbalu v materských školách

Publikované Tuesday, 2. 7. 2019 o 10:12

V rámci podpory športovania detí organizoval basketbalový klub 1.BK Michalovce v školskom roku 2018/2019 krúžky baby basketbalu. Tie sa konali raz do týždňa na IV. a XIII. materskej škole v Michalovciach. Jedná sa o podporu pohybu a obratnosti detí. Do krúžku sú zapojení najmä predškoláci. Pod dozorom trénerov si deti osvojili dribling prihrávky i streľbu na basketbalový kôš. Mali k dispozícii menšiu loptu pre danú vekovú kategóriu. Poďakovanie patrí vedeniu škôlok pre ústretovosť a možnosť organizácie aktivít s deťmi.

 

Prinášame Vám fotografie a krátke videá z týchto hodín. V budúcom školskom roku budú môcť deti pokračovať v rozvoji basketbalových zručností už v basketbalovej prípravke, ktorú organizuje klub od septembra pre žiakov základných škôl.

Foto: Zuzana Maľuková
           Video: Miroslav Petranič

                                

 

                                                                                                              Peter Biganič

                                                                                                              1.BK Michalovce
Napísal: 1. BK Michalovce  Tuesday, 2. 7. 2019 o 10:12
Upravil: 1. BK Michalovce  Tuesday, 2. 7. 2019 o 12:08

Komentáre k článku