• Tlač
  • Email

Jubilejný ročník Turnaja štyroch krajín

Publikované Wednesday, 5. 6. 2024 o 08:04

Turnaj štyroch krajín (Turnaj krajín V4), napíše v roku 2024 svoju XX. kapitolu. Podujatie sa pravidelne uskutočňuje už dvadsať rokov v Michalovciach, v mestách Przemyśl v Poľsku , Eger v Maďarsku a zúčastnili sa ho aj ďalšie družstvá z Ukrajiny , Čiech a Slovenska. Aktívnymi hráčmi na turnajoch bolo aj niekoľko budúcich reprezentantov, mládežníckych reprezentantov a ligových hráčov a aj dnes je vhodnou príležitosťou hráčov pre zahraničnú konfrontáciu. Spomedzi najznámejších tvárí , ktoré podujatie absolvovali a robili slovenskému basketbalu dobré meno môžeme spomenúť hneď niekoľko :  Barbora Bálintová , Maroš Želizňák, Roman Skvašik, Samuel Kincel, Milan Janošov, Ema Bodnárová, Norika Terezková, Laura Pražmová, Mirka Firkaľová,  Matúš Jasovský, Michal Demko, Danka Vajková , Martin Šedivý a ďalší ... . Podobné skúsenosti hlavne s mládežníckymi reprezentáciami majú aj účastníci z Poľska, Maďarska a Ukrajiny kde tiež vyrástlo niekoľko reprezentantov i trénerov. 

V Michalovciach sa turnaj pre kategóriu U13 uskutoční počas víkendu od piatka 7.6 do nedele 9.6.2024. Domáci basketbalisti sa postupne stretnú s Užhorodom, Egerom a výberom Podkarpacie. Výsledky a kompletný program nájdete na webe www.1bkmi.sk .

 

Pred  dvadsiatimi rokmi v júli 2004 bola v poľskom meste Krosno otvorená nová športová hala dôstojný, pekný stánok využívaný na rôzne podujatia. Neoficiálnym krstom  tohto stánku v júli 2004 bol medzinárodný turnaj v basketbale žien, ktorý bol súčasťou prípravy družstiev na olympiádu v Aténach. Počas turnaja sa konalo niekoľko neformálnych stretnutí prítomných hostí a na jednom  padol návrh, či by nebolo reálne na podobnej báze organizovať aj medzinárodné turnaje detí a mládeže, samozrejme  na nižšej, teda nie reprezentačnej úrovni, ale v dostupnom okolí, ktoré by plnili úlohu športového, ale i spoločenského stretávania sa detí a  mládeže v tejto časti Európy.  Vznikol návrh, kde zakladateľmi a prvými usporiadateľmi boli poľské mesto Przemyśl, na Slovensku mesto Michalovce a v Maďarsku známy Eger, pričom  v jeho  prípade bol braný do úvahy partnerský vzťah  miest Przemyśl a Eger.  Túto prvú ideu  podpísali prítomní formou Dohody (Porozumienia) dňa 23.7.2004 za maďarskú stranu Daniel Tamas a Csaba Saxinger, za  slovenskú Ladislav Janošov a  poľskú  pán Zbigniew Blazkowski a Józef Lewicki.  V máji 2005 sa uskutočnil prvý takýto turnaj chlapcov a dievčat v Przemyśli a  ďalšie boli v septembri v Michalovciach  a následne v Egeri. Postupne sa  tieto turnaje, kde štartujú po štyri chlapčenské družstvá, dostávali na vyššiu športovú i spoločenskú úroveň. Okrem tradičných pravidelných účastníkov sa v rámci  krajín V4 zúčastnili aj družstvá z Čiech  České Budejovice  i Ostrava a už 15 rokov aj družstvá z ukrajinského Ľvova, či Užhorodu.

 Počas tohto roku  2024  usporiadame už  XX. ročník jubilejný turnaj Štyroch krajín v basketbale. Je nutné pripomenúť, že na základe tejto našej idey, už niekoľko rokov funguje spolupráca krajín V4 na úrovni mládežníckych reprezentácii v obdobnom formáte. Dvadsať rokov je  zaujímavé číslo aj v živote človeka,  no dvadsať  rokov nie je v histórii nejako významne dlhá doba,  ale  je to dosť v športovej histórii ako takej.  Iný  význam nadobúda dvadsať rokov  vtedy, ak sa dotýka niečoho, čo pretrváva  vďaka  tomu, že na začiatku išlo o zaujímavú myšlienku a spontánny nápad niekoľkých nadšencov.

 Významné miesto pri poriadaní Turnajov pripadalo samospráve mesta Michalovce, kde Mestský úrad bol mimoriadne nápomocný organizačne i ekonomicky. Zato patrí  mestu a sponzorom vďaka. Prvé turnaje sa konali v čase kedy bol primátorom mesta pán Jozef Bobík,  ďalšie od roku 2007 do roku 2022,  kedy bol primátorom pán Viliam Záhorčák.

 

1.BK Michalovce, L. Janošov

Napísal: 1.BK Michalovce  Wednesday, 5. 6. 2024 o 08:04
Upravil: 1.BK Michalovce  Wednesday, 5. 6. 2024 o 08:32

Komentáre k článku